Zapraszamy mieszkańców do udziału w obchodach Jubileuszu

Biblioteka w Bolimowie zaczęła funkcjonować w roku 1949 (GOK 1989). Na początku mieściła się w Domu Ludowym, ul. Rynek Kościuszki. Obecnie znajduje się w budynku przy ul. Łowickiej 9.
W tym roku przypada 70. rocznica jej założenia i 30-lecie Gminnego Ośrodka Kultury. Z tej okazji GBP wraz z GOK ogłaszają konkurs na wspomnienie związane z biblioteką i ośrodkiem kultury. Opowiedzcie nam o tym, forma wspomnienia dowolna – na piśmie – wierszem lub prozą, w formie zdjęcia (starego lub aktualnego), skanu, ilustracji, komiksu.

Na Wasze wspomnienia czekamy do 5 czerwca 2019 r., a konkurs rozstrzygniemy 7 czerwca 2019 r.
Fragmenty najlepszych wspomnień, zdjęć, ilustracji opublikujemy w prasie, a wybranych autorów nagrodzimy!

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Bolimowie
Celem konkursu jest upamiętnienie: 70-lecia działalności GBP i 30-lecie GOK w Bolimowie, utrwalenie wspomnień związanych z ciekawymi wydarzeniami jakie miały miejsce w naszej instytucji, w minionych latach i współcześnie.

REGULAMIN „Biblioteka i GOK we wspomnieniach Czytelnika i Użytkownika na przestrzeni 70 lat”
I.Zasady i warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, dedykowany byłym i obecnym użytkownikom Biblioteki i Sympatykom GOK z lat 1949-2019.
2. Praca obejmuje jedną z form: a) opowiadanie, kartkę z pamiętnika, list lub esej nawiązujący do ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia związanego z Biblioteką; b) forma fotograficzna: zdjęcie, skan fotografii; c) forma plastyczna: ilustracja, komiks. Konkurs jest także zachętą do podjęcia twórczości literackiej przez naszych Czytelników i Sympatyków.
3. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę dotąd niepublikowaną i nienagradzaną,
4. prace konkursowe powinny zawierać informacje: imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon kontaktowy,
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem,
6. Organizatorzy nie zwracają tekstów, prac, zdjęć i zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w wydawnictwie pokonkursowym, m.in., w prasie oraz do rozpowszechniania prac konkursowych on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i publikację tekstów.

II. Założenia organizacyjne: Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. na uroczystości obchodów Jubileuszu 70-lecia GBP w Bolimowie i 30-lecia GOK w Bolimowie.
III. Postanowienia końcowe
1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl