Bieg Tropem Wilczym 2019

Odliczamy dni do biegu!
Regulamin
Bieg pod patronatem Wójta Gminy Bolimów
3 marca 2019 r.
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem głównym VII edycji projektu TROPEM WILCZYM - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność i Demokracja.
Organizatorem w Bolimowie jest Gminny Ośrodek Kultury.
II. CELE
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r. w Bolimowie o godz.12.00.
2. Start i meta Biegu zlokalizowane są przy pn-wsch narożniku zbiornika wodnego kopalni żwiru przy autostradzie /patrz mapka/.
3. Bieg Honorowy odbędzie się na dystansie 1963 m / jedna pętla wokół zbiornika / .
Dystans symbolicznie upamiętnia rok, w którym zginął sierżant Józef Franczak ps. Lalek - ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego .
IV. PROGRAM BIEGU
- godz.10.30 Otwarcie Biura Biegu przy zbiorniku wodnym kopalni żwiru /czerwony namiot z napisem Gmina Bolimów/
- godz.10.30 -11.45 Weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.
- godz.12.00 Start Biegu Honorowego.
V. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
1. W biegu mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych. Organizatorzy liczą na uczestnictwo rodzinne.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w Biegu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do Biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu
3 marca 2019 r. w Biurze Biegu.
Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem - w załączniku nr 1 .
3. Organizator ustala limit Uczestników Biegu - 99 numerów startowych.
4. Warunkiem rejestracji do Biegu jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego . Rejestracja odbywać się będzie od 15.02. do 02.03.2018 r. lub do wyczerpania limitu 99 Uczestników.
5. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego:
- skanem na adres mailowy Organizatora: gok@bolimow.pl
- osobiście w dni robocze w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie , ul. Łowicka 9 w godz.10.00 – 18.00.
6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja do Biegu bezpośrednio przed Biegiem w Biurze Biegu w godzinach 10.30 – 11.45.
8. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Biegu w dniu
3 marca 2019 r. w godz.10.30 – 11.45.
Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście.
9. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują specjalny numer startowy oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter Biegu Organizatorzy zalecają start w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.
10. W przypadku wyczerpania limitu startowego (99 osób) w biegu mogą uczestniczyć pozostali chętni po wypełnieniu formularza startowego, ale bez otrzymania pakietu startowego.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy Uczestnicy (99 osób), którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
2. Najliczniej reprezentowana rodzina, najmłodszy i najstarszy uczestnik Biegu otrzymają pamiątkowe statuetki.
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji do Biegu przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
2. Organizator informuje, że nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Trasa Biegu będzie wytyczona wokół zbiornika wodnego , po drodze gruntowej.
/Z uwagi na porę roku trasa może być pokryta śniegiem/.
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie Biegu oraz ciepły napój na mecie Biegu.
4. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz udział w Biegu ma charakter dobrowolny.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Obraz może zawierać: tekst

Formularz rejestracyjny poniżej


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl